Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för privatpersoner i en- eller tvåbostadshus.

Fjärrvärmepris 2023

Vårt fjärrvärmepris för privatpersoner består av en fast avgift och ett rörligt energipris. Priserna gäller för 2023.

Fjärrvärmepris 2022

Vårt fjärrvärmepris för privatpersoner består av en fast avgift och ett rörligt energipris. Priserna gäller för 2022.

Anslutningsavgift

Vi har fasta avgifter för anslutningen av villor till vårt fjärrvärmenät.

Trygghetsavtal

Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött behöver den tittas till ibland. Teckna trygghetsavtal – så gör våra proffs det åt dig. 

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.