Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för privatpersoner.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för privatpersoner består av en fast avgift och ett rörligt energipris.

Anslutningsavgift

Vi har fasta avgifter för anslutningen av villor till vårt fjärrvärmenät.

Trygghetsavtal

Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött behöver den tittas till ibland. Teckna trygghetsavtal – så gör våra proffs det åt dig. 

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.