Till sidans huvudinnehåll
Arbetare som gräver för fjärrvärme

Här förstärker vi fjärrvärmenätet

Fjärrvärmerören i Eskilstuna har på sina håll legat där sedan de grävdes ner på 60-talet. Rören har fungerat utmärkt, men ju äldre de blir desto mer ökar riskerna för läckage. Dessutom har fjärrvärmerören utvecklats på 50 år. De nya rören är enklare att underhålla, lättare att övervaka och bättre isolerade. Därför arbetar vi ständigt med att förstärka vårt fjärrvärmenät.

Pågående projekt

För tillfället har vi inga pågående projekt.