Till sidans huvudinnehåll

Driftstörningar på fibernätet

Har du driftstörningar kontaktar du i första hand din tjänsteleverantör. De hjälper dig att komma till rätta med problemet. Har du problem med låg hastighet eller behöver hjälp att starta om användarnoden kan du ta hjälp av filmen nedan.

1. Kontakta leverantör och felanmälan

Har du en driftstörningar kontaktar du leverantören som levererar den aktuella fibertjänsten. Behöver du göra en felanmälan gör du även det direkt till leverantören. Om det behövs kontaktar de oss eller kommunikationsoperatören. 

2. Driftinformation

Du hittar aktuella driftstörningar hos IP-Only som är vår kommunikationsoperatör. Följ länken för att se om det finns någon rapporterad störning som berör din fastighet.