Hur sorterar jag förpackningar som är gjorda av flera olika material?

Om det är svårt att separera de olika delarna av förpackning, sortera då efter det material den består mest av. 

Med till exempel en mjölkförpackning sorterar du skruvkorken som plast och resterande förpackning som pappersförpackning.