Hur mycket el kommer den leverera?

Solcellsparken beräknas kunna leverera 2 000 000 kWh/år.