Montage på hur solcellsparken på Lilla Nyby ser ut. Solpaneler placerade över stor yta av deponin.

Frågor och svar om Solkraft från Lilla Nyby