Gör ett klimatsmart val till ditt elavtal

I alla våra elavtal ingår 100% förnybar energi. Vill du ta ditt klimattänk ett steg längre kan du även välja att miljömärka din el genom att lägga till Bra Miljöval eller välja till lokalproducerad solkraft.

Händer plockar upp ett grodyngel ur vattnet

El märkt med Bra Miljöval

bra_miljoval_logga_liten_fri.png

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor som vatten, vind- eller biokraft. 

Kvinna ligger i gräset och njuter av solen

Solkraft i mitt elavtal

Lägg till Solkraft i ditt elavtal så får du 1000 kWh förnybar el per år som är producerad i lokala solcellsparker.

Bild på ljusslingor med texten Vardagsvinst - du vinner, miljön vinner, staden vinner

Välj ett vardagsvänligt elavtal

All el vi säljer är fossilfri. Vi har närproducerad el och el från förnybara källor. Vi är ditt lokala elbolag och vår vinst går tillbaka till din vardag.