Till sidans huvudinnehåll

Cigaretter/Cigarettfimp

Cigaretter och tobak slängs i påsen för övrigt hushållsavfall. Det får aldrig spolas ner i toaletten eller slängas i naturen då cigaretter och snus innehåller ämnen som är skadliga för vårt vatten och vår natur.