Här sorteras dina textilier – steg för steg

Volymerna textilier är så stora att det är svårt att greppa. På anläggningar i Tyskland och Nederländerna sorteras textilier som samlas in från hela Europa. Däribland de som vi samlar in i Eskilstuna. Här berättar vi hur det går till när dina kläder sorteras och förbereds för industrin.

Textilier lastas av i återvinningsanläggning

1. Avlastning

Textiler från hela Europa kommer in med lastbil till anläggningen. Lastbilarna tippas och innehållet töms ut på ett band. En tömning av en lastbil är klar inom 10 minuter. 

Textilier sorteras i återvinningsanläggning

2. Sortering efter kategori

Säckarna med textilier skickas in i anläggningen där personal öppnar alla påsar och sorterar textilierna efter vilken typ av sak det är. Till exempel t-shirt, byxa, skjorta, sportbag etc. I botten på facken finns luckor som fälls ner och textilierna går vidare till nästa sortering.

Textilier sorteras i återvinningsanläggning

3. Sortering efter kvalitet

När textilierna är sorterade efter vilken typ av produkt det är går de vidare till nästa steg –  sortering efter kvalitet. Varje plagg tas upp och bedöms av personalen. 

Skor sorteras i återvinningsanläggning

4. Sortering av skor

Skor hanteras för sig, här sorteras de efter kategori. Störst värde har de skor som kommer i par. Men även skor som saknar partner har ett värde då de kan användas i t. ex. krigsdrabbade länder. 

Sorterade balar i återvinningsanläggning

5. Balning och märkning

Alla textilier förpackas i plastbalar. Varje kategori av textilie har en egen färg och märkning. 

Sorterade strumpor i återvinningsanläggning

6. Märkning

Alla balar märks upp. I den här balen finns till exempel ihop-parade strumpor. Balarna packas sedan i lastbilar och fraktas till den industri eller det företag som har efterfrågat och köpt produkten. Så går det till när dina gamla textilier får nytt liv.

Frågor och svar om textilinsamling

Textilbehållare på retuna

Lämna dina textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler

Rosa påsen i tvättstuga

Sortera textilier med rosa påsen

Du som har färgsortering kan sorterar dina textilier i den rosa påsen. Hur enkelt som helst!

Ett äpple

Kompost eller matavfall? Vi reder ut begreppen

Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

En rosa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Sopbil som är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.

Sopbil

Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar? Absolut inte!