Till sidans huvudinnehåll

Här sorteras dina textilier – steg för steg

Volymerna textilier är så stora att det är svårt att greppa. På anläggningar i Tyskland och Nederländerna sorteras textilier som samlas in från hela Europa. Däribland de som vi samlar in i Eskilstuna. Här berättar vi hur det går till när dina kläder sorteras och förbereds för industrin.

Textilier lastas av i återvinningsanläggning

1. Avlastning

Textiler från hela Europa kommer in med lastbil till anläggningen. Lastbilarna tippas och innehållet töms ut på ett band. En tömning av en lastbil är klar inom 10 minuter. 

Textilier sorteras i återvinningsanläggning

2. Sortering efter kategori

Säckarna med textilier skickas in i anläggningen där personal öppnar alla påsar och sorterar textilierna efter vilken typ av sak det är. Till exempel t-shirt, byxa, skjorta, sportbag etc. I botten på facken finns luckor som fälls ner och textilierna går vidare till nästa sortering.

Textilier sorteras i återvinningsanläggning

3. Sortering efter kvalitet

När textilierna är sorterade efter vilken typ av produkt det är går de vidare till nästa steg –  sortering efter kvalitet. Varje plagg tas upp och bedöms av personalen. 

Skor sorteras i återvinningsanläggning

4. Sortering av skor

Skor hanteras för sig, här sorteras de efter kategori. Störst värde har de skor som kommer i par. Men även skor som saknar partner har ett värde då de kan användas i t. ex. krigsdrabbade länder. 

Sorterade balar i återvinningsanläggning

5. Balning och märkning

Alla textilier förpackas i plastbalar. Varje kategori av textilie har en egen färg och märkning. 

Sorterade strumpor i återvinningsanläggning

6. Märkning

Alla balar märks upp. I den här balen finns till exempel ihop-parade strumpor. Balarna packas sedan i lastbilar och fraktas till den industri eller det företag som har efterfrågat och köpt produkten. Så går det till när dina gamla textilier får nytt liv.

Frågor och svar om textilinsamling

Meddela brevbäraren att du önskar påsar genom att hänga ett meddelande på din postlåda.

Precis som dina andra färgsorteringspåsar. När det uppkommer textilier i ditt hem som du inte längre kan eller vill använda, lägger du dem i den rosa påsen.

Tänk på att:

  • Fyll endast påsen till hälften
  • Knyt ihop påsen med en ordentlig dubbelknut och släng i ditt kärl precis som vanligt.

Det finns inget krav på att du måste sortera textilier just med den rosa påsen. Det är självklart upp till dig vem du vill lämna dina textilier till. Du kanske vill ge dem till en lokal second hand-butik, till valfri välgörenhetsorganisation eller på annat sätt ge vidare de textilier du inte längre vill ha. Den rosa påsen är bara ett alternativ av många. Huvudsaken är att materialet tas till vara!

Textilindustrin är ett stort problem för miljön. För att producera ett kilo bomull krävs upp till 29 000 liter vatten, det krävs även stora mängder bekämpningsmedel som är skadliga för vår natur. Enligt FN:s handelsorgan Unctad släpper klädindustrin ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop. Textilindustrin är alltså ett stort problem och vi måste alla hjälpas åt för att hitta ett hållbart sätt att hantera textilier. Det du som konsument kan göra är att köpa färre kläder och att oftare köpa second hand. Vi som insamlare av avfall arbetar för att textilierna ska återanvändas och återvinnas istället för att slängas och gå till förbränning. 

Volymerna med textilier som samlas in är mycket stora, även välgörenhetsorganisationerna arbetar med att hitta avsättning för alla de textilier de samlar in. Med ökade krav på textilinsamling från EU och Naturvårdverket kommer vi att behöva skapa lösningar för att hantera väldigt stora volymer. Vi har direkta affärs- och kundrelationer med europeiska sorteringsindustrier som har kunnandet och resurserna för att hantera volymerna för såväl återanvändning och återvinning. Detta är någonting som även välgörenhetsorganisationerna gör för att hitta avsättning för alla de textilier de samlar in.

Det är upp till dig vilken organisation du vill lämna dina textilier till. Det finns många olika aktörer som samlar in textilier för att finansiera sina välgörenhetsaktiviteter både i Sverige och utomlands. Du kan även välja att lämna textilier till ReTuna Återbruksgalleria så återanvänds det lokalt här i Eskilstuna.

Det finns krav på ökad insamling och återvinning av textilier, från EU och från Naturvårdsverket. Målet är att mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent år 2025, gentemot basår 2015. Och år 2025 ska 90 % av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Än finns det inget producentansvar för textilier likt det gör för förpackningar, men det är under beredning i enlighet med Januariavtalet. Dessutom kräver EU att kommunerna utvecklar en separat textilinsamling fram till år 2025.

I Eskilstuna ligger vi i framkant. Vi ökade vår insamling av textilier redan 2017 då vi införde den rosa påsen för textilier i färgsorteringen. Sedan dess har vi utökat insamlingen ytterligare med textilbehållare vid våra återvinningscentraler samt vid olika fastigheter i samarbete med fastighetsbolagen.

  • Med den rosa påsen. Vi ökade vår insamling av textiler markant redan 2017 när vi införde den rosa påsen i färgsorteringen. Vi får in ca 500 påsar med textilier om dagen.
  • Behållare för textilier. Vi har insamling vid våra återvinningscentraler samt vid olika offentliga platser runt om i kommunen.
  • I samarbete med fastighetsägare samlar vi in textilier i flerfamiljshus.
  • ReTuna. Du kan lämna textilier i Returen, dessa kommer då att säljas eller upcyclas av butiker. De textilier som ReTuna inte kan använda eller sälja vidare lämnar de vidare på återvinningscentralen.
Textilbehållare på retuna

Lämna textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler. Vi ser till att så mycket som möjligt återanvänds!

Rosa påsen i tvättstuga

Sortera textilier med rosa påsen

Du som har färgsortering sorterar dina textilier med den rosa påsen.

Hållbara kläder - De som redan finns i garderoben

Hållbara kläder - De som redan finns i garderoben

De flesta av oss har dem – de där stora massorna av tyg i garderoberna som svämmar över och snart slukar oss. Och vi fortsätter att fylla på. Varje år tillkommer 14 kilo textilier till den överfulla garderoben.

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Undrar du också varför inte alla lägenheter har färgsortering? Det är en vanlig fråga vi får, här förklarar vi hur det fungerar!