En råsa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Skillnaden i hanteringen beror på att det är producentansvar på förpackningar. Alla företag som producerar eller importerar förpackade varor betalar en avgift som täcker kostnaden för insamling och återvinning av förpackningen. 

Producenten har ansvar för att välja förpackningar med hänsyn till miljön samt att förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Dessutom ska producenten arbeta för att uppnå förpackningsförordningens huvudintention: att minska behovet av förpackning där det är möjligt.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har i uppdrag att samla in förpackningsmaterialet och se till att det återvinns. Det är FTI som sköter återvinningsstationerna. I Eskilstuna erbjuder vi fastighetsnära insamling med färgsortering och har då tagit över del av insamlingsansvaret. Vi skickar sedan vidare materialet till FTI som ser till att det återvinns.

Du som konsument har ett ansvar att sortera och lämna in de förpackningar som du förbrukat, det är förutsättningen för att de ska kunna återvinnas. 

Plast som inte är förpackningar då?

Det bästa vore såklart att all plast skulle gå till återvinning, även plast som inte är förpackningar. Men än så länge finns det inget producentansvar på vanliga produkter och därmed ingen som finansierar återvinningen. Det är även stor skillnad på plast och plast – viss typ av plast är lättare att återvinna än annan och därmed mer eftertraktad av industrin. På våra återvinningscentraler har vi till exempel insamling av plastmöbler eftersom att det är en typ av plast som vi kan hitta avsättning för. 

Än så länge går det alltså inte att lämna sin diskborste till återvinning. Men det finns annat man kan göra. Att minimera sina köp, göra medvetna val, och återanvända sina produkter så länge det går. Samt att ställa krav på producenterna att tillverka hållbara produkter. Konsumentmakten ska inte underskattas. 

""

Så sorterar du på återvinningscentralerna

Här förklarar vi de nya containrarna på återvinningscentralerna och vad som ska slängas i dem.

""

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

""

Det här händer med dina textilier efter att vi samlat in dem

Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Person slänger en rosa avfallspåse i ett sopkärl.

Rosa påsen, en succé

Såhär mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen! Vi lanserade den hösten 2017 och det har varit en succé från start.

""

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.

""

Vad är grovavfall och hur ska det hanteras?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

""

Häng med våra chaufförer på jobbet

De kan gå upp till sex mil på ett arbetspass. Få en inblick i våra chaufförers arbetsdag.

Olika typer av pappersförpackningar.

4 bra saker att veta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen, och hur mycket olja spar vi egentligen på att återvinna plast? Här är några trevliga fakta om förpackningar.

""

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.