Till sidans huvudinnehåll
CItrusskal

Från matavfall till biogas

Eskilstunabornas matavfall blir till både biogas och till gödningsmedel. Här får du veta mer om hur det går till.

Matavfall blir till slurry

Vi samlar in Eskilstunas matavfall och tar det till återvinningsanläggningen Lilla Nyby. Där finns en maskin som öppnar och skiljer plastpåsen och matavfallet. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas nu slurry. Vår maskin hanterar runt 8 500 ton matavfall per år och 90% av det blir slurry. Resterande 10 % är så kallat rejekt – förpackningar, plast, skal och ben som inte kan bli till biogas utan skickas till förbränning i Västerås.

Slurry blir till biogas och gödningsmedel

Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till Södertälje och Huddinge där det rötas och blir till biogas. Resterna efter rötningen kan sedan användas som gödningsmedel på åkrarna. Detta är även anledningen till att vi inte rötar matavfall på vår egen anläggning Ekeby. Om vi hade blandat matavfallet med avloppsslammet hade det inte blivit ett godkänt gödningsmedel. 

Exempel på matavfall

 • Fruktskal
 • Fiskrens
 • Kaffesump, även kaffefilter
 • Köttrester
 • Grönsaksblast
 • Godis
 • Bröd
 • Sås
 • Matfett och frityrolja (stora mängder upp till 1,5 l förpackas i plastflaska)

Här är några exempel på saker som INTE ska läggas i matavfallspåsen:

 • Glasförpackningar ställer till problem i slurrymaskinen. Skrapa ur matavfallet i matavfallspåsen och sortera sen glasförpackningen vid en återvinningsstation
 • Snus och cigaretter (släng som övrigt hushållsavfall)
 • Damm, dammsugarpåsar, kattsand (övrigt hushållsavfall)
 • Jord, lera, sand och grus 
 • krukväxter och blommor, sorteras som trädgårdsavfall eller övrigt hushållsavfall.
 • Äggskal är för hårt och kan inte bli biogas, det ställer dessutom till problem i vår slurrymaskin. Sortera därför äggskal som övrigt hushållsafall.

Frågor och svar om vår hantering av matavfall

Enligt nuvarande nationella miljömål ska minst 50 % av allt matavfall sorteras ut senast 2020. Eskilstuna uppnådde detta mål redan 2011 då alla i kommunen fick möjlighet att sortera ut sitt matavfall. 

Målet säger även att matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas till vara. Genom att röta matavfallet uppnår vi det målet. Att producera biogas är att ta till vara på energi, och att producera gödningsmedel är att ta till vara på växtnäring.

I Sverige erbjuder 73 % av alla kommuner sina invånare att sortera matavfall. 

Genom att sortera ut matavfall kan vi ta till vara på en mycket värdefull resurs. Vi kan producera både fossilfritt drivmedel samt gödningsmedel till åkrar. En svensk slänger i genomsnitt 97 kilo matavfall per person och år. Av allt matavfall uppstår 75 % i hushållen, inte inom industrin eller restauranger som en kanske kan tro. Du gör ett viktigt jobb när du sorterar!

Vi har sedan 2006 tagit vara på matavfallet på det bästa sätt som vi kunnat, med den teknik som funnits. Tekniken går framåt och aldrig förr har vi fått ut så mycket slurry ur samma mängd matavfall som vi får nu. Verkningsgraden har ökat från 30 % till 90 %. Allt det matavfall som du som privatperson har sorterat har alltid processats till slurry som sedan har använts till biogasproduktion. 

Vi hämtar Eskilstunabornas matavfall och fraktar det till Lilla Nyby. Där finns en maskin som öppnar och skiljer plastpåsar från matavfall. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna, dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas slurry. Vår maskin hanterar runt 8 500 ton matavfall per år och 90 % blir slurry. 10 % är rejekt, det vill säga material som inte kan bli biogas. 

Slurryn skickas vidare med tankbil till Södertälje och Huddinge där den rötas och blir till biogas. Resterna efter rötningen används som gödningsmedel på åkrar.

Vid Ekeby rötas avloppsslam, det finns fördelar med att röta avloppsslam och matavfall separat. Vi vill att matavfallet ska tas till vara genom att bli både biogas och gödningsmedel, därför skickar vi vår slurry till Södertälje och Huddinge.  tar vi vara på matavfallet på flera sätt och får även ut den viktiga fosfor som behövs inom jordbruket. 

Biogasproduktion är ett samarbete mellan olika kommuner för att kunna leverera biogas till hela Sverige. Det är ovanligt att en kommun har all produktion, från slurry till rötning, i egen regi.

Äggskal i en hög.

Äggstra viktig info

Små, vardagliga handlingar kan göra stor skillnad för vår miljö, därför har vi bytt plats på äggskalen i sorteringsguiden som fortsättningsvis ska sorteras som övrigt hushållsavfall.

Person knyter ihop en grön påse

Så tar vi hand om matavfall

Sedan 2006 har vi i Eskilstuna sorterat ut vårt matavfall. Såhär har det fungerar genom åren!

Dukat matbord

Fem tips på hur du minimerar ditt matsvinn

För att göra vardagen enkel för dig av vi samlat några tips på hur du kan minska ditt matsvinn och samtidigt spara pengar.