Tre saker som finns i påsen för övrigt hushållsavfall – som inte borde finnas där

Endast en tredjedel av det som slängs i påsen för övrigt hushållsavfall är sådant som ska vara där. Resterande två tredjedelar är värdefullt material som hade kunnat återvinnas om det sorterats rätt. Har du koll på vad som finns i din påse?

I påsen för övrigt hushållsavfall ska du slänga sådant som inte går att återvinna – blöjor, kvitton, tops, hushållspapper och liknande. Materialet skickas till förbränning i kraftvärmeverket i Västerås och blir till värme och el.

Efter plockanalyser av Eskilstunabornas avfall kan vi se att ungefär två tredjedel av materialet som finns i den övriga påsen bränns helt i onödan, på grund av felsortering. Tänk om allt det felsorterade materialet istället hade gått till återvinning. Då hade vi i Eskilstuna kunnat bli mer än dubbelt så bra på sortering. 

Den genomsnittliga påsen för övrigt hushållsavfall innehåller...
 • 29,3 % matavfall
  Matavfall som sorteras rätt rötas och blir till biogas, resterna efter rötningen ­används som gödningsmedel på åkrarna. 

 • 37 % förpackningar och tidningar
  Om de pappers­förpackningar som idag bränns istället skulle sorteras rätt skulle vi ­spara 16 ­miljoner träd per år. För varje kilo insamlad plast spar vi 1,8 ­liter olja och ett ton tidningar motsvarar 14 träd. Glas- och metallförpackningar kan återvinnas hur många ­gånger som helst! Så visst är det synd att sådana värdesaker går till förbränning?

 • 1 % elavfall och farligt avfall
  Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hamnar på fel ställe. Därför ska det lämnar in till en återvinningscentral så att det kan hanteras på rätt sätt. I elavfall finns värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst

 • 32,7 % övrigt hushållsavfall
  Blöjor, kuvert, våtservetter, gamla ­pennor, snus, äggskal och ­kvitton – ­typiska ­exempel på sådant som inte går att ­återvinna och som hamnar i ­påsen för övrigt hushållsavfall. Det övriga avfallet blir till skön värme och el i ­kraftvärmeverket i Västerås. 

 

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.

Person slänger en rosa avfallspåse i ett sopkärl.

Rosa påsen, en succé

Såhär mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen! Vi lanserade den hösten 2017 och det har varit en succé från start.

""

Vad är grovavfall och hur ska det hanteras?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Olika typer av pappersförpackningar.

4 bra saker att veta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen, och hur mycket olja spar vi egentligen på att återvinna plast? Här är några trevliga fakta om förpackningar.

""

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?