Beställ sophämtning för fritidshus

Här kan du som har något av abonnemangen "Hämtning på beställning" eller "Fem hämtningar på beställning" fylla i formuläret för att beställa hämtning av dina sopor.

Gör så här för att beställa sophämtning i sommar

  • Titta i turlistan vilka dagar vi kommer till ditt område.
  • Välj vilka veckor du vill få hämtning av dina sopor och fyll det i formuläret.
  • Fyll max i 5 veckor om du har abonnamnaget "Fem hämtningar på beställning".
  • Beställ hämtningen senast två vardagar innan vi kör i ditt område.
  • Du kan välja att fylla i samtliga veckor på en och samma gång, eller välja att höra av dig för varje gång du vill ha hämtning.

Observera att denna beställning endast gäller dig som har abonnemangsformen "Hämtning på beställning" eller "Fem hämtningar på beställning".

Fulla avfallspåsar i olika färger som står i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Färgsorteringspåsar som hänger på en postlåda.

Så här gör du för att få nya färgsorteringspåsar

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar.

Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus och sophämtning

Hej du med sommarstuga i Eskilstuna kommun! Här samlar vi allt du behöver veta kring sophämtning och återvinning.

Entrén på ReTuna Återbruksgalleria

Besök världens första Återbruksgalleria

Shoppa klimatsmart! På ReTuna Återbruksgalleria är allt som säljs återbrukat, second hand, ekologiskt eller på något sätt hållbart producerat.