Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus i Eskilstuna – allt du behöver veta om avfallshantering

Hej du med sommarstuga i Eskilstuna kommun! Undrar du hur det fungerar med källsortering och avfallshantering vid ditt fritidshus? Här samlar vi allt du behöver veta kring återvinning.

Tre olika abonnemang för sommarsopor

Du som har sommarstuga i Eskilstuna kan välja mellan tre olika abonnemang för sophämtning. Du ligger kvar på samma abonnemang som året innan om du inte anmäler något annat. Om du vill ändra ditt abonnemang behöver du göra det senast 30 april. Logga in på Mina Sidor för att se vilket abonnemang du har just nu och vilken dag som är din sophämtningsdag.

Schemalagd hämtning

Du får din tunna tömd varannan vecka, vid 10 tillfällen. 

Fem hämtningar på beställning

I detta abonnamang ingår fem hämtningar per säsong. Se i turlistan när vi är i ditt område och beställ hämtning för de veckor du vill få din tunna tömd. Outnyttjade hämtningar kan inte sparas till nästa år. Om du behöver fler än fem hämtningar kan du beställa extrahämtningar till en kostnad av 80 kr per hämtning. 

Hämtning på beställning

Beställ hämtning för de veckor du vill få din tunna tömd. Se i turlistan nedan när vi är i ditt område och beställ senast tre arbetsdagar innan ordinarie hämtningsdag enligt turlistan. Du betalar den fasta avgiften och sedan 80 kronor per hämtning. Fyll i formuläret här för att beställa sophämtning de veckor du önskar.

Kostnader för sommarsopor

Den fasta avgiften för fritidshus är 1 339 kr per hushåll. Den fasta avgifter täcker kostnaden för återvinningscentralerna, behandling av avfall, administration och information. Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Den rörliga avgiften varierar beroende på val av abonnemang.

Från och med den 1 juni 2021 gäller en ny renhållningstaxa i Eskilstuna kommun. De vanligaste priserna presenteras nedan. 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Rörlig avgift Fast avgift  Fast + rörlig avgift
190 liter Varannan vecka, 10 gånger, schemalagd 594 kr/år 1 339 kr/år 1 933 kr/år
370 liter Varannan vecka, 10 gånger, schemalagd 970 kr/år 1 339 kr/år 2 309 kr/år
190 liter 5 hämtningar på beställning 297 kr/år 1 339 kr/år 1 636 kr/år
370 liter 5 hämtningar på beställning 485 kr/år 1 339 kr/år 1 824 kr/år
190 liter Hämtning på beställning 80 kr/tillfälle 1 339 kr/år Varierar
         

Priserna ovan är för sorterat avfall där du sorterar med färgsortering. Om du inte sorterar ditt avfall tillkommer miljöavgifter, se samtliga kostnader i den aktuella renhållningstaxan. 

 

Turlista – de här dagarna kör vi i ditt område

Jämna veckor. Start vecka 20, sista hämtning vecka 38
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Holmsjön Kvicksund Munkhammar Mälhammar Mörtsjötorp Sätran Broby Knutstena Näshulta Råby Rekarne Tumbo Uvberget 5:ans väg Björsund Ekhammar Jäder Mora Norrby Näshulta Ostra Stora Lövhulta Sundbyholm Grundby Henstaviken Hjälmareskogen Hundala Klinten Kullersta Kvisslan Ostra Hage Ostra Knall Slätviken Takten Tärby Åkerby Österby fritidsområde

Charlottenburg Hagby Hammarby Kolsta Kolstahatt Navsund Slätviksvägen (mellan Odon- kärrsvägen-Trollskär) Torsborg Trollskär Tummelsta Åkerbyvägen
Sandbankarna

Udda veckor. Start vecka 19, sista hämtning vecka 37
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Amtorp Dammsäng Herrfallet Konungsö Lisselängen Lövstavret Mälarbaden Mälby Näste Sjöhagen Solvik Stavtorp Tovhulta Vi Viboö Värhulta Västermo Åltorp Ängsholmen Aspesten Bärsta Närsjö Rinkesta Roxnäs Sågarsvedet Vångsö Albro Bondeka Borsökna Lista Vingslör Östra Hedemora Skiren-Kvicken Albro Gillberga Hällberga Nabben  Vibyåsen Barva Borsöknatorp Dalhagen Eklången Hyndevadstrand

 

Källsortera allt ditt hushållsavfall

Alla villor och fritidshus i Eskilstuna kommun sorterar med färgsortering. Det innebär att du sorterar allt ditt hushållsavfall i olika färgade påsar. Påsarna slänger du sedan allihopa i ditt gröna sopkärl och de sorteras sedan efter färg i vår optiska sorteringsanläggning. Smidigt, eller hur? 

Vad ska sorteras? Det korta svaret är: Allt! Sortera matavfall, tidningar, textilier och alla dina förpackningar. Det som blir över och som inte kan återvinnas sorterar du som övrigt hushållsavfall. Allt avfall måste förpackas i påsar, inget löst avfall får slängas i kärlet. Om någonting är för stort för att få plats i en vanlig påse räknas det som grovavfall. Lämna det vid en av våra återvinningscentraler, Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral. 

Ändrade sophämtningsdagar under storhelger och röda dagar

Vi kan komma att tömma ditt sopkärl en annan dag än vanligt i samband med storhelger så som kristi himmelsfärs och midsommar. Ta för vana att kolla upp ifall det påverkar dig, och ställ i så fall ut ditt sopkärl senast klockan 06.00 på den ändrade dagen. Här hittar du årets alla ändrade sophämtningsdagar.

Kärlet ska stå med öppningen vänd ut mot vägen. Tänk även på att klippa bort buskar runt kärlet så att vår sopbil kan tömma kärlet på ett smidigt sätt. Kärlet ska stå fritt med minst 60 cm runt om och 4,5 m ovanför. 

Så beställer du hem färgsorteringspåsar

När du flyttade in i ditt fritidshus ska du ha fått ett startkit med färgsorteringspåsar och sorteringsinformation. Fick du aldrig något startkit? Kontakta vår kundservice så löser vi det! Du kan även göra så här för att få nya påsar:

  • Du meddelar din brevbärare vilka färgsorteringspåsar du behöver genom att hänga ut dem på din postlåda. Om du har helt slut på påsar går det bra att hänga en lapp synligt på postlådan med ett meddelande om vilka påsar du önskar. 
  • Postnord har med sig färgsorteringspåsar på sina rundor och lämnar nya rullar i din postlåda i samband med att de delar ut post. De levererar påsar till dig inom fem arbetsdagar.
  • Har du ingen postlåda vid ditt fritidshus? Sätt gärna upp en vid ditt områdes närmsta lådställ så att Postnord kan dela ut påsar till dig.
  • Du kan även hämta påsar vid vårt huvudkontor på Kungsgatan 86. Notera att öppettiderna kan variera med anledning av Covid-19, ring oss innan för att boka in en tid när du kan hämta påsar.

Latrin eller slamtömning?

Det är vanligt att fritidshus inte är sammankopplade med det kommunala vatten- och avloppsnätet och därför kanske du har hämtning av latrin eller slamtömning vid din sommarstuga. 

Fulla avfallspåsar i olika färger som står i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Sopkärl med färgsorteringspåsar

Enkla tips för rent sopkärl

Fluglarver och dålig lukt? Det är ett vanligt bekymmer när det kommer till soptunnor. Här ger vi dig tipsen för hur du håller ditt sopkärl rent och fritt från ohyra.

Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Utedass i skog

Latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.