Bra Miljöval

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor. som vatten-, vind- eller biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön.

Vi erbjuder el som är märkt med Bra Miljöval. Den märkta elen kommer från förnybara källor och uppfyller hårda miljökrav. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märke. Om du vill läsa mer om Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval gå till naturskyddföreningen.se

Vad kostar det?

Bra Miljövalmärkt el kostar endast 1,6 öre/kWh (2,0 öre/kWh inkl moms) utöver det ordinarie elpriset. Du kan välja Bra miljöval när du tecknar elavtal med fast eller rörligt elpris hos oss. Anledningen till att du inte kan välja till Bra Miljöval när du tecknar Eskilstuna-el är för att den elen redan kommer från förnybara källor. 

  Varför ska du välja el märkt med Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
  • Du betalar bara några tior extra om året om du bor i lägenhet. Bor du i villa blir det bara några hundralappar per år.

Läs mer om el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el, vårt lokala elavtal som består av 100% förnybar el och är lokalprocducerad i kraftvärmeverket i Eskilstuna. 

""

Bli kund hos oss

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?