El märkt med Bra Miljöval

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor. som vatten-, vind- eller biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön.

Du kan när som helst under avtalsperioden välja att få el som är märkt med Bra Miljöval till elavtalen fast- och rörligt elpris. Den märkta elen kommer från förnybara källor och uppfyller hårda miljökrav.

Du kan inte välja till Bra Miljöval när du tecknar Eskilstuna-el, den elen kommer redan från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el.

El märkt med Bra Miljöval

Ta del av våra avtalsvillkor.


Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR 

När du har fått en bekräftelse på avtalet har du 14 dagars ångerrätt. Kontakta kundservice på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se för att ångra avtalet. Märk ditt mejl med kundservice ångerrätt.