Till sidans huvudinnehåll
Familj tittar på film

Fiber till bostadsrättsförening eller samfällighet

Med fiber får alla ökade möjligheter redan idag. Anmäl intresse för att ansluta din bostadsrättsförening eller samfällighet till fiber.

Varför fiber till er bostadsrättsförening? 

Fiber höjer värdet på fastigheten och lägenheterna och gör dem mer attraktiva på bostadsmarknaden. 

Vi levererar fiberanslutning till bostadsrättsföreningar och samfälligheter i Eskilstuna kommun. Vi har även företagstjänster som svartfiber och kapacitetstjänster.

Vi har erbjuder även fiberanslutning till villa.

Fiber till brf:er och samfälligheter i Eskilstuna

Med fiber till samfällighet eller fiber till brf får du högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än med någon annan lösning. Vi sköter det öppna nätet - du väljer vilka tjänster du vill ha. Vi  levererar  infrastrukturen  till  varje  lägenhet  i  fastigheten  men  de  boende  får  själva  välja  om,  när  och  från  vilken  tjänsteleverantör de sedan vill beställa tjänster. 

Hur skaffar jag fiber till brf och samfällighet?

Vi har lång erfarenhet av att bygga och utveckla fibernätet i Eskilstuna och är stolta över att du väljer fiber för en fungerande vardag. Allt ingår när du beställer din fiberanslutning; 

 • Anslutning till överlämningspunkt
 • Grävning fram till överlämningspunkt, vi grovåterställer efter oss.
 • En användarnod per hushåll, ett års garanti ingår.
 • Drift, uppgradering och utveckling av nätet fram till överlämningspunkt.
 • Informationsmöte för föreningensmedlemmar.

Du kan även välja till byggnation av fastighetsnät, service och gruppavtal samt mät-, styr- och reglertjänster.

Så installerar du fiber

Teckna serviceavtal

 • Låt EEM sköta driften av ert nät, från överlämningspunkt ut till varje enskild användarnod hos slutanvändaren. Allt detta ingår!
 • Unik serviceingång direkt till teknisk support.
 • Felsökning efter felanmälan från en tjänsteleverantör.
 • Utbyte av trasig användarnod.
 • Ledningsanvisning, där vi märker ut med färgspray var olika ledningar finns i marken.
 • Uppgradering av stadsnätsanslutningen.
 • Årlig besiktning av överlämningspunkt.

Läs mer och teckna serviceavtal här.

Kontakta oss om du vill veta mer. 

Möjligheternas nät

När du är ansluten till fiber bestämmer du vilka tjänster du vill ha hemma hos dig. Du väljer fritt bland bredband, telefoni, tv och andra fibertjänster eller en kombination av flera tjänster. Valet är ditt.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om fiber och fiberanslutning.