Familj tittar på film

Fiber till bostadsrättsförening eller samfällighet

Med fiber får alla ökade möjligheter redan idag. Anmäl intresse för att ansluta din bostadsrättsförening eller samfällighet till fiber.

Varför fiber till er bostadsrättsförening? 

Fiber höjer värdet på fastigheten och lägenheterna och gör dem mer attraktiva på bostadsmarknaden. 

Vi levererar fiberanslutning till bostadsrättsföreningar och samfälligheter i Eskilstuna kommun. Vi har även företagstjänster som svartfiber och kapacitetstjänster.

Vi har erbjuder även fiberanslutning till villa.

Fiber till brf:er och samfälligheter i Eskilstuna

Med fiber till samfällighet eller fiber till brf får du högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än med någon annan lösning. Vi sköter det öppna nätet - du väljer vilka tjänster du vill ha. Vi  levererar  infrastrukturen  till  varje  lägenhet  i  fastigheten  men  de  boende  får  själva  välja  om,  när  och  från  vilken  tjänsteleverantör de sedan vill beställa tjänster. 

Hur skaffar jag fiber till brf och samfällighet?

Vi har lång erfarenhet av att bygga och utveckla fibernätet i Eskilstuna och är stolta över att du väljer fiber för en fungerande vardag. Allt ingår när du beställer din fiberanslutning; 

• Anslutning till överlämningspunkt.

• Grävning fram till överlämningspunkt, vi grovåterställer efter oss.

• En användarnod per hushåll, ett års garanti ingår.

• Drift, uppgradering och utveckling av nätet fram till överlämningspunkt.

• Informationsmöte för föreningensmedlemmar.

Du kan även välja till byggnation av fastighetsnät, service och gruppavtal samt mät-, styr- och reglertjänster.

Så installerar du fiber

Teckna serviceavtal

Låt EEM sköta driften av ert nät, från överlämningspunkt ut till varje enskild användarnod hos slutanvändaren. Allt detta ingår!

  • Unik serviceingång direkt till teknisk support.
  • Felsökning efter felanmälan från en tjänsteleverantör.
  • Utbyte av trasig användarnod.
  • Uppgradering av användarnod till självkostnadspris.
  • Felavhjälpning vid fel i leverantörens utrustning.
  • Felavhjälpning vid fel i fastighetsnätet.
  • Kabelvisning.
  • Uppgradering av stadsnätsanslutningen.
  • Årlig besiktning av överlämningspunkt.

Billigare tv och bredband - teckna gruppavtal!

Teckna gruppavtal så får alla i föreningen en lägre månadskostnad för tv och bredband. Med ett gruppavtal får alla sitt bredband från en och samma leverantör vilket gör att de kan erbjuda sina tjänster till en lägre kostnad än vad det skulle bli om alla boende valt tjänsteleverantörer enskilt.

Vill du veta mer?

Hos oss finns möjlighet att teckna olika typer av serviceavtal och gruppavtal, kontakta oss för att diskutera vilken lösning som passar just er.

Kontakta oss!