Markbehållare med underjordsystem för avfall

Nedgrävda markbehållare– mycket avfall på liten yta

När du installerar markbehållare får du en långsiktigt hållbar lösning, med låga underhållskostnader och enkel hantering. Dessutom skapar du en platseffektiv och trivsam utemiljö. Det finns många fördelar med markbehållare jämfört med andra avfallslösningar.

Trivsamma utemiljöer

 • Spar utrymme på gården
 • Mer avfall på mindre yta jämfört med miljöhus
 • Inget synligt avfall
 • Aldrig överfulla kärl
 • Ingen lukt eller risk för sanitära olägenheter

Smidigt för dina kunder

Bra höjd på inkasten som passar alla
Ett tillgängligt system som uppfyller alla krav på ­funktionsanpassning
Möjlighet till full sortering av alla olika avfallsslag
Dekaler och tydlig skyltning 

Fördelar med anläggningen

 • Minimalt med underhåll
 • Låga underhållskostnader
 • Enkel rengöring
 • Ingen uppvärmning krävs
 • Liten risk för brand
 • Avfallet komprimeras av sin egen tyngd vilket minskar tömningsfrekvensen jämfört med när sortering sker i kärl
 • Sval temperatur under marken minimerar lukt
 • Stängt system som håller skadedjur borta
 • Avfall som till exempel matavfall avfuktas genom ­systemets uppsamlingssystem

Så funkar det:

1. Installation av behållare

Om du vill installera undermarksbehållare vänder du dig till en leverantör som kan installera anläggningen. För att vi på Eskilstuna Energi och Miljö ska kunna tömma din undermarksbehållare behöver anläggningen uppfylla följande krav:
• Den behöver ha en Kinshofer Mushroom lyftsystem
• Inga säckar i behållaren
• Diskutera placeringen av din anläggning med oss innan installationen så att vi är överens om förhållandena

2. Vi sköter hämtningen


Du kan välja att ha hämtning på intervall eller att installera en nivåvakt. Då hämtar vi avfallet när systemet larmar att det är dags. Prata med oss innan du installerar en nivåvakt så att vi har system som fungerar med varandra. När vi tömmer undermarkbehållarna gör vi det med en kranbil. Containern lyfts upp ur marken och ett säkerhetsgolv i marknivå stängs igen under tömningen så att inga olyckor kan ske. Med undermarksbehållare får du en smidig och effektiv avfallshantering.

Illustration hur ett underjordsystem för avfall fungerar

Markbehållarens olika delar. Bild: PWS

Installation av markbehållare med underjordsystem för avfall

När behållaren lyfts upp ur marken för tömning stängs ett säkerhetsgolv. Bild: PWS

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Sortera hushållsavfallet i olika kärl

Erbjud dina boende full sortering med olika kärl.

Rullar med färgsorteringspåsar

Sortera avfall med färgsorteringspåsar

Gör det enkelt för dina kunder att sortera sitt avfall med olika färgade påsar.