""

Öka sorteringen av matavfall med den gröna påsen

Att låta hyresgäster sortera matavfall med gröna påsar har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 %, enligt de pilottester vi utfört tillsammans med olika fastighetsägare. Det är en enkel insats som underlättar avfallssorteringen för de som bor i din fastighet. Ökad matavfallssortering innebär en minskad mängd övrigt hushållsavfall, vilket resulterar i minskade återvinningskostnader. En vinst för både dig, dina hyresgäster och för miljön.

Såhär funkar det

Pris och kostnader

En låda med 600 gröna påsar kostar 385 kr ex. moms.

Det motsvarar ca 100 kr per hushåll och år. Gröna påsar har visat sig öka sorteringen av matavfall och därmed minska det övriga hushållsavfallet med minst 30 %. Detta innebär att insatsen minskar dina totala återvinningskostnader.

Sortering med grön påse

Har ni börjat sortera matavfall med grön påse i fastigheten? Det här är en flyer med information som du kan skriva ut och ge till dina kunder. 

Flyer_grön påse flerfamiljshus_EEM_litenbild.jpg

""

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.