Till sidans huvudinnehåll

Hantering av asbest i fastighet

Om montören vid mätarbytet misstänker förekomst av asbest i anslutning till fjärrvärmemätaren, måste arbetet pausas.

Fastighetsägarens ansvar vid förekomst av asbest

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att utreda eventuell förekomst av asbest i din fastighet, samt att se till att eventuell asbestsanering utförs. All asbest utgör inte en risk och behöver därför inte tas bort.

Vad du behöver göra
Ta kontakt med en saneringsfirma och boka tid för sanering. Det finns ett flertal utförare i Eskilstuna med omnejd att välja bland.

Om du är osäker på om det finns asbest som behöver saneras kan du beställa ett asbestprov. Om asbestprovet visar att det inte förekommer asbest som behöver saneras ersätter vi dig för dina utlägg. Skicka in ditt ärende med kopia på provsvar och faktura till kundservice@eem.se.

Eftersom din fjärrvärmemätare kommer att sluta skicka in mätvärden när elmätarna i området byts är vi tacksamma att du kontaktar saneringsfirma, eller beställer provtagning, så snart som möjligt. När platsen för mätarbytet är fri från farlig asbest ber vi dig meddela detta till oss på matarbyten@eem.se. 
Tänk på att återställa fjärrvärmeledningen med ny isolering efter saneringen.

Var vänlig bifoga kopia på ifylld checklista från utförd sanering eller kopia på provningsprotokoll som visar att anläggningen är fri från farlig asbest. 

Kostnad för borttagning av asbest

EEM bekostar borttagning av asbest på primärledningen inom 0.5 meter från serviceventil, samt den sanering av bruten asbest på primärledning inne i fastighet som krävs för mätarbyte. EEM bekostar detta oavsett hur skadan har uppstått. I de fall då skadan på asbesten inte har orsakats av EEM utgör detta ett undantag från de allmänna villkoren som säger att part som orsakar skada på fjärrvärmenätet/primärledningarna ska bekosta åtgärd av denna. Undantaget är inte tillämpligt, inte prejudicerande, vid framtida skador på EEMs nät och anläggningar.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.