Till sidans huvudinnehåll
Fjärrvärmemätare

Så fungerar din fjärrvärmemätare

I fjärrvärmecentralen sitter en mätare som registrerar din förbrukning. Varje månadsskifte läser vi av din fjärrvärmeanvändning automatiskt.

Genom att mäta flödet och skillnaden i temperatur mellan inkommande och utgående vatten, kan man räkna ut hur mycket energi som förbrukats i fastigheten. Mätaren samlar in och rapporterar automatiskt dina värden till oss, till skillnad från den manuella avläsning som skedde tidigare. Du behöver alltså inte själv tänka på att läsa av mätarställningen. Avläsning sker automatiskt minst en gång i månaden.

Du kan följa din energistatistik per månad via Mina sidor. Där får du ett exakt underlag som du kan använda för att hålla koll på dina kostnader och bli mer energieffektiv.

Ikon för mina sidor

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan du se din senaste faktura, lämna mätarställning och hålla koll på din energiförbrukning.