Kvinna och man arbetar gemensamt med projekt

Kontrollera förbrukningen med realtidsmätning

Våra fjärrvärmemätare för större fastigheter levereras sedan 1 januari 2017 med ett M-buskort, vilket ger dig möjligheten att få detaljerade mätvärden i realtid. Informationen kan sedan användas för att sänka förbrukningen och undvika eller minska effekttoppar. Kostnadseffektivt – och miljösmart!

I dagens samhälle blir det allt viktigare att ha kontroll på när och hur mycket energi vi använder. Därför levererar vi fjärrvärmemätare för större fastigheter med ett M-buskort, vilket gör att du kan följa förbrukning och flöde i realtid via fastighetens styr- och reglerutrustning. Du kan snabbt och enkelt identifiera vad som drar mycket energi – och därmed åtgärda detta. Dessutom blir eventuella felsökningar mycket enklare.

Vad är M-bus?

M-bus, eller Meter-bus som det egentligen heter, är en Europeisk standard för fjärravläsning av värmemängdsmätare eller andra typer av konsumtionsmätare.

Vad kan M-bus användas till?

M-bus kan användas till att följa energiförbrukning, flöde, effekt och ingående och utgående temperaturer i realtid. Värdena kan sedan användas för att minska energiförbrukningen och undvika eller minska effekttoppar.  

Så fungerar det:

Sedan 1 januari 2017 levereras alla våra fjärrvärmemätare för större fastigheter med ett M-buskort. Därifrån kan värden hämtas till ditt styr- och reglersystem, som i sin tur visualiserar värdena. För att kunna använda mätsignalerna måste fastighetens system kunna hantera effekt- och flödesuppgifter. Är du osäker på vilket system fastigheten har och om det kan hantera effekt- och flödesuppgifter kan du kontakta din styr- och reglerleverantör.

Pris 

Vid revisionsbyte 0 kr
På begäran 2 500 kr
   
Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Vill du byta fjärrvärmemätare innan revisionsbytet för att direkt få tillgång till alla fördelarna med M-bus?