Till sidans huvudinnehåll

Byte av fjärrvärmemätare

Regeringens beslut om krav på nya funktioner i elmätarna innebär att vissa fjärrvärmemätare också kommer att behöva bytas tidigare än ordinarie revisionstakt. Bytet av fjärrvärmemätarna började hösten 2022 och kommer att pågå till slutet av 2023.

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Idag skickar fjärrvärmemätarna in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet, vilket leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat.

Våra samarbetspartners

För att kunna utföra byten av alla fjärrvärmemätare och elmätare i Eskilstuna och Strängnäs har vi anlitat externa samarbetspartners. För att projektera och samordna mätarbytena har vi anlitat konsultföretaget Sweco. För att utföra det faktiska bytet av fjärrvärmemätare har vi anlitat Hydrostandard. För att du ska känna dig trygg med att det verkligen är Hydrostandards montörer du möter är alla montörer utrustade med ett ID-kort märkt med Hydrostandards logotype.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen, eftersom bytet utförs av två olika entreprenörsföretag.

Du ansvarar för din mätplats

Inför bytet behöver du se till att fjärrvärmemätaren är tillgänglig och att inget är i vägen för mätaren. Vi kommer läsa av din mätare innan mätarbytet och även dokumentera din mätplats.

Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din fjärrvärmeanläggning. Mätplatsen ägs alltså av dig och syftar till att ge en plats åt fjärrvärmeföretaget att sätta upp mätning. Själva fjärrvärmemätaren tillhör Eskilstuna Energi och Miljö och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie fjärrvärmeavgifter.

Hantering av asbest i fastighet

Hantering av asbest i fastighet

Vid förekomst av asbest i din fastighet har du som fastighetsägare ett ansvar. Läs mer om asbestsanering inför fjärrvärmemätarbyte.

Fjärrvärmemätare

Så fungerar din fjärrvärmemätare

I fjärrvärmecentralen sitter en mätare som registrerar din förbrukning. Varje månadsskifte läser vi av din fjärrvärmeanvändning automatiskt.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Man och kvinna vid kaffemaskin

Teckna serviceavtal för fjärrvärme

Även om en fjärrvärmecentral är driftsäker och lättskött, behöver den tittas till ibland. Försäkra din fjärrvärmecentral med vårt trygga serviceavtal!