Till sidans huvudinnehåll
Trämodell av ett hus

Tillfällig elanslutning

Ska du bygga? Vi löser byggströmmen eller "tillfällig elanslutning" som det egentligen heter. Tillfällig elanslutning kan även behövas i andra sammanhang som festivaler och andra arrangemang då el behövs på platser där ingen fast anslutning finns.

Var ute i god tid

Anmälan från elinstallatören behöver komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Så här går det till

Elinstallatören monterar godkänt byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs. Vi utför, efter att vi fått din beställning, anslutningen till elnätet och monterar elmätare. Anmäld beställare faktureras anslutningsavgiften för tillfällig elanslutning enligt gällande prislista.

Placering av mätarskåp för tillfällig elanslutning

Sker på överenskommen plats med Eskilstuna Energi och Miljö, bredvid befintlig uttagspunkt i vårt nät. Exempelvis kabelskåp (serviskabel max 5 m), transformatorstation (serviskabel max 10 m) eller i förberedd serviskabel i tomtgräns (vid nybyggnads/exploateringsområden). Vid anslutning till luftledningsnät sker det enbart vid uttagspunkt (stolpe) där avsäkring kan ske utan ombyggnad av luftledningsnätet. Serviskabel ska vara inkopplad i byggmätarskåpet före anslutning till elnätet. 

Minsta kabelarea på serviskabel till byggmätarskåp

HC 25 4G10(Cu)/4G25
HC 63 4G16(Cu)/ 4G50
HC 125 4G95
HC 160 4G150
HC 250 4G240
HC 400 2//4G240
HC 630 3//4G240

 

Uppsägning av tillfällig elanslutning

När du inte längre behöver byggström säger du upp din tillfälliga elanslutning. Uppsägning sker lämpligast genom att du kontaktar din elinstallatör, som skickar in en anmälan om bortkoppling. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats. 

Att tänka på vid tillfällig elanslutning 

Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis. Tillfällig elanslutning ersätter inte en permanent elanslutning och ska enbart användas under en begränsad tid, dock max 2 år. Exempelvis under pågående nybyggnation. I det fall Eskilstuna Energi och Miljö bedömer att den tillfälliga elanslutningen används som permanent elanslutning, kan den tillfälliga elanslutningen kopplas bort från elnätet och mätare monteras ned.

Vid en eventuell nätombyggnad eller akuta driftproblem på berörd anslutningspunkt i elnätet, förbehåller vi oss rätten att koppla bort den tillfälliga elanslutningen. Om det finns fortsatt behov av en tillfällig elanslutning, anvisas om möjligt, en ny plats i elnätet. Samordning sker med kund/kontaktperson som finns anmäld i föranmälan. Exempel på nätombyggnad, kan vara rasering/ombyggnad av station, kabelskåp eller lednings/kabelnät.   

Gul arbetshjälm i plast

Priser för tillfällig anslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges exklusive moms.