Till sidans huvudinnehåll

Vad är SvK avgifter?

SvK avgifter är avgifter som betalas till Svenska kraftnät (SvK). Svenska kraftnät är den statliga myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. Svenska kraftnät styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige.

”SvK avgifter” är ett samlingsnamn för två olika avgifter; SvK Grundavgift och SVK Effektreservavgift. Dessa avgifter går till Svenska kraftnät, och kostnaden är baserad på deras avgifter.

SvK Grundavgift

SvK Grundavgift är en avgift som betalas av alla elföretag för att vi använder Svenska kraftnäts nät för att leverera el till våra kunder. Denna avgift kan variera från år till år. Avgiften gäller även för el som kunder producerar med exempelvis solpaneler. Kostnaden för avgiften läggs på elpriset för alla elkunder.

SvK Effektreservavgift

SvK Effektreservavgift är en avgift som ska täcka Svenska kraftnäts kostnad för effektreserven. Effektreserven är en strategisk reserv som Svenska kraftnät upphandlar ifall att det skulle uppstå en situation där Sverige får energibrist. Avgiften tas ut på den el som förbrukas alla vardagar mellan klockan 06.00-22.00 den 16 november till den 15 mars. Den här avgiften debiteras endast för förbrukning, inte för produktion.

Microproducenter och småskaliga producenter

Privatpersoner och företag som producerar egen el betalar endast SvK Grundavgift för elen som produceras, inte SvK Effektreservavgift.

Varför betalar vi SvK avgifter?

SvK avgifter fungerar som en försäkran som innebär att Svenska kraftnät  garanterar leverans av el även under högtryck. Om nätet skulle bli för hårt belastat vidtar Svenska kraftnät åtgärder som garanterar att ni fortfarande får er el levererad.

Hur mycket betalar jag i avgift?

SvK avgiften avser april 2023 och kommer att adderas i det totala priset som redovisas på fakturan. Notera att SvK avgiften varierar och uppdateras därmed från månad till månad.

Konsumtionsavtal

Privatkund: 1,8 öre/kWh inklusive moms
36 kr/år 90 kr/år 360 kr/år
2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
Företagskund: 1,55 öre/kWh exklusive moms
30 000 kWh/år 50 000 kWh/år
432 kr/år 720 kr/år

Produktionsavtal

Privatkund: 1,7 öre/kWh inklusive moms
34 kr/år 85 kr/år 340 kr/år
2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
Företagskund: 1,36 öre/kWh exklusive moms
30 000 kWh/år 50 000 kWh/år
408 kr/år 680 kr/år