Till sidans huvudinnehåll
Blå byggbodar

Byggvatten

Under tiden en byggnation pågår kan man behöva tillfällig anslutning av vatten för exempelvis vattenförsörjning till en eller flera byggbodar. Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om byggvatten.

Vid behov av tillfälligt vatten under byggnation fyller du i och skickar in formuläret här nedan tillsammans med en ritning som visar läget för byggbodsplacering. Märk också ut önskad förbindelsepunkt och ange hur länge du behöver byggvatten. Förbindelsepunkten bestäms i samråd med oss på Eskilstuna Energi och Miljö men i de flesta fall kan man använda en redan befintlig.

Fastighetsägaren ansvarar för att en vattenledning finns förberedd. Om en förbindelsepunkt för inkoppling av vatten redan finns, kontakta oss i god tid (cirka 3-4 veckor) innan tidpunkt för när du önskar inkoppling av vattnet. Saknas färdig förbindelsepunkt för inkoppling kan ärendet ta längre tid. Dialogen om var inkoppling kan vara lämplig behöver vi ta gemensamt. Kostnaden för byggvatten framgår av VA-taxan.