Blå byggbodar

Byggvatten

Under tiden en byggnation pågår kan man behöva tillfällig anslutning av vatten för exempelvis vattenförsörjning till en eller flera byggbodar. Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om byggvatten.

Vid behov av tillfälligt vatten under byggnation skickar du in en servisanmälan tillsammans med en ritning som visar läget för byggbodsplacering. Märk också ut önskad anslutningspunkt och ange hur länge du har behöver byggvatten. Anslutningspunkten bestäms i samråd med oss på Eskilstuna Energi och Miljö men i de flesta fall kan man använda en redan befintlig anslutningspunkt.

Fastighetsägaren ansvarar för att en vattenledning finns förberedd. Kontakta oss på i god tid (ca 3-4 veckor) innan tidpunkt för när du önskar inkoppling av vattnet. Kostnaden för byggvatten framgår av VA-taxan.