Till sidans huvudinnehåll

Hantering av servisventiler för fjärrvärmemätare

Här finns viktig information gällande våra servisventiler.

Servisventilerna i din fastighet ägs av Eskilstuna Energi och Miljö. Du själv eller en av dig anlitad entreprenör får inte under några omständigheter manövrera ventilerna trots att de sitter i ditt hus. Skulle det uppstå en akut läcka får du stänga ventilerna, men detta ska anmälas omgående till oss. Endast personal från EEM får öppna ventilerna igen. Systemet är under 16 bars tryck och temperaturen på vattnet kan vara upp till 120 ⁰C. Om du eller en av dig anlitad entreprenör manövrerar ventilerna och bryter den eventuella plombering som finns, kommer du att debiteras en avgift enligt gällande prislista.

Om du ska anlita en entreprenör för att byta din fjärrvärmecentral rekommenderar vi er att läsa våra Regler vid anlitande av egen entreprenör.

Svetsning av kopparrör

När du anlitar egen rörmokare

När du anlitar rörmokare för att installera, byta ut eller bygga om en fjärrvärmecentral måste du skicka in en anmälan till oss.

Marmortrappa

Så fungerar fjärrvärme i din fastighet

Via rör i marken leds hett vatten från kraftvärmeverket till en lätthanterlig fjärrvärmecentral inne i din fastighet.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Anslut din fastighet

Nyfiken på fjärrvärme? Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig.