Till sidans huvudinnehåll

Prismodell

Den 1 april 2023 införde vi en ny prismodell för fjärrvärme. På den här sidan får du en ingående förklaring till hur den nya prismodellen fungerar och vad det innebär gällande din fjärrvärmeavgift. Längst ner på sidan kan du se en kort film som förklarar det nya sättet som används för att beräkna en fastighets debiterbara effektbehov.

Du som har fjärrvärmeanvändning i verksamheten, men som inte direkt påverkas av utetemperaturen, behåller den nuvarande prismodellen. Hör gärna av dig till oss om du undrar något.

Vad består min totala fjärrvärmeavgift av?

Energiavgift – din löpande användning per månad
Energiavgiften består av den uppmätta användningen av fjärrvärmen under aktuell månad. Enheten för energi är kWh eller MWh.

Effektavgift – vad krävs för att värma din fastighet?
Effekten beskriver hur fort energin används i din fastighet och beror på fastighetens storlek, isolering och vad för slags verksamhet som bedrivs i den. I vårt fall använder vi den så kallade effektsignaturen för att bestämma vilket effektbehov som avgiften baseras på. Enheten för effekt är kW.

Fast avgift – baseras på din effektnivå
Den fasta avgiften är en grundavgift beroende på hur stor fastighetens effektsignatur är.

Flödespremie/-avgift – hur effektiv är din anläggning?
Vi jobbar ständigt med att göra vårt fjärrvärmesystem så effektivt och miljövänligt som möjligt. Ett steg i den riktningen är att förbättra avkylningen av fjärrvärmevattnet hos våra kunder. Vi har därför en flödespremie, som ger dig en lägre kostnad om du har god avkylning i din fastighet. Läs mer om flödespremie och vad du kan göra för att få flödesrabatt här.

Så fungerar den nya prismodellen för fjärrvärme

I vår nya prismodell använder vi ett nytt sätt att beräkna fastighetens debiterbara effektbehov vid viss temperatur, även kallat effektsignatur. Din avgift kommer att baseras på din fastighets behov vid en definierad temperatur, och inte som tidigare på högst uppmätta dygnsmedelanvändning vid tre tillfällen. Något som oftast infaller då det är som kallast ute. Det gör att ditt effektbehov kommer vara mindre väderkänsligt, och mer förutsägbart än tidigare.

Genom att kontinuerligt mäta användningen i din fastighet tas en dygnsmedeleffekt fram.

Mätdata för effektbehov per dygn beräknas sedan som en funktion av dygnsmedeltemperaturen. Fastighetens effektbehov läses av vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) på -15,7 grader. Temperaturen läses av i Boverkets DVUT-tabell vid 5-dygnstemperaturen. Boverkets DVUT-tabell hittar du här.

Metoden som används för att ta fram vilket effektvärde som fjärrvärmeavgiften ska baseras på handlar om att ta fram en rät linje med mätdatapunkter innehållande dygnsmedelseffekt som funktion av utetemperatur från +10 grader och kallare.

Varje år görs en analys av dessa mätdata och för de som har en korrelation mellan dygnsmedeleffekten och utetemperaturen som är bättre än 80 procent gäller effektsignatur. Mätdata för temperaturer över +10 ingår inte i analysen då fastighetens uppvärmningsbehov inte är stort nog. För de som har en korrelation som är lägre än 80 procent beräknas den debiterbara effekten i stället genom att beräkna medelvärdet av de tre högsta dygnsmedeleffekterna, på samma sätt som det har gjort för samtliga fram till nu. Den räta linjen karaktäriserar fastighetens behov och vi läser av effektbehov vid given temperatur i stället för att vädret bestämmer. På så vis blir effektkostnaden jämnare med åren. Med effektsignatur som grund, så blir det enklare att budgetera och du kan också lättare se hur effektbehovet har påverkats av eventuella åtgärder som har gjorts i antingen fastigheten eller hur den använts.

Har du funderingar eller frågor vad gäller den nya prismodellen?
Hör gärna av dig till oss på foretagsforsaljning@eem.se, 016-10 60 60 eller genom att klicka på länken nedan för att fylla i ett kontaktformulär.