Priser för fjärrvärme

Följande priser gäller för företag.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för större fastigheter beror på fastighetens effekt- och varmvattenbehov.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.