Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för företag från 2019-10-01.

Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift och en effektavgift. Vi erbjuder även ett rörligt energipris.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för större fastigheter beror på fastighetens effekt- och varmvattenbehov.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.