Priser för fjärrvärme

Nedanstående priser gäller för näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Fjärrvärmepris 2023

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Priserna gäller för 2023.

Fjärrvärmepris 2022

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Priserna gäller för 2022.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för större fastigheter beror på fastighetens effekt- och varmvattenbehov.

Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support debiteras enligt en särskild prislista.