Till sidans huvudinnehåll
hyreshus med fönster

Fleranvändarpris

Här förklarar vi hur fleranvändarpriset är uppbyggt och varför det är så bra!

Med fleranvändarpris betalar du mindre i fast avgift och mer för elöverföringen. Det innebär att du som använder mindre el får en lägre kostnad medan den som använder mer får en högre. Du som har fleranvändarpris kan alltså själv vara med och påverka din elnätskostnad! 

Fleranvändarpris gäller för dig som har en säkring på 16-20 A och som delar elnätsanslutning med minst två andra hushåll. Läs gärna mer i våra frågor och svar här nedan.

Priset gäller för kunder med anläggning på en gemensam elnätsanslutning om minst tre abonnemang. Priset tillåter mätarsäkringar på max 20 A (alternativt 25 A enfas) och en elanvändning på normalt högst 8 000 kWh per år.

Här hittar du prislista samt villkor för fleranvändarpris. För ditt elnätsabonnemang hos oss gäller även Allmänna avtalsvillkor som du hittar här.

Fleranvändarpris är benämningen på den nya prislistan som gäller för våra kunder som har en säkring på 16-20 A och som delar elnätsanslutning med minst två andra.

Anledningen till att vi inför en ny prislista är att vi har sett över och förändrat avtalsvillkoren. De tidigare avtalsvillkoren bygger på begrepp som ”elvärme” och ”fastighetsel”. Det är begrepp som inte riktigt går att definiera idag eftersom det har skett en teknikutveckling och förändringar i hur byggnader utformas.

Med de nya avtalsvillkoren blir fördelningen av kostnader mer rättvis och fler kan ta del av ett lägre fast pris. Med lägre fast pris och högre rörligt pris ger vi kunderna möjlighet att påverka sin elkostnad, genom att exempelvis använda mindre el.

Du som inte faller in under villkoren för att betala fleranvändarpris faller in under villkoren för säkringspris. Det kan bero på att du bor i en fastighet där ni är färre än tre abonnemang som delar på elnätsanslutningen. Det kan också bero på att du har en elanvändning på mer än 8000 kWh per år.

Tidigare var det bara bostadslägenheter (det vill säga lägenheter för boende) i flerbostadshus, som branschen ansåg kunde ha undantag i ellagen för ett lägre pris såsom lägenhetspris. Detta har förändrats med tiden eftersom också elanvändningen har förändrats i bostadslägenheter. Tidigare fanns exempelvis ofta tvättstugor i flerbostadshus, men i nya flerbostadshus finns ofta tvättmaskiner i varje lägenhet vilket påverkar elanvändningen.

Avtalsvillkoren för fleranvändarpris är mer generella och generösa genom att inkludera även andra lokaler och utrymmen som delar elnätsanslutning med andra. Det innebär att begreppet ”lägenhetspris” blir missvisande.

Elnätsavgiften består av två delar; ett fast och ett rörligt pris. Det fasta priset bestäms av hur många som delar på elnätsanslutningen i din fastighet. Det rörliga priset styrs av hur mycket el du använder. Om din granne bor i en fastighet där fler abonnemang delar på elnätsanslutningen än för din fastighet, kommer elnätspriset att skilja sig åt även om ni har exakt lika stor elanvändning.

För fleranvändarpriset har vi sänkt kravet på antal abonnemang (jämfört med tidigare lägenhetspris) under en gemensam elnätsanslutning från minst fyra till minst tre. Det gör att fler än tidigare kan ta del av fleranvändarpris och få en lägre fast avgift. Hur fastigheter geografiskt ligger under elnätsanslutningar beslutades vid byggtillfället av den som beställde elnätsanslutningen och är inget som går att påverka utan ombyggnation och/eller förändring av elanslutningen.  

Med fleranvändarpris betalar du mindre i fast avgift och mer för elöverföringen. Det innebär att den som använder mindre el får en lägre kostnad och den som använder mer får en högre. Det blir mer rättvist och ger dig möjlighet att själv kunna påverka din elnätskostnad. 

Du som använder ca 2000 kWh/år får en sänkt fast avgift och en höjd rörlig avgift, vilket resulterar i en oförändrad årskostnad. Använder du mer än ca 2000 kWh/år får du en högre årskostnad med den nya prislistan, använder du mindre så blir den lägre jämfört med tidigare lägenhetspris.

Nej, ditt pris var rätt enligt de tidigare avtalsvillkoren. Teknikutveckling, förändringar i hur byggnader utformas och hur vi använder el har förändrats kraftigt. Detta har medfört att fler och fler elnätsföretag ser över sina villkor för att bättre motsvara samhället. Vi har sett över våra villkor för att det ska bli mer rättvist och för att fler ska kunna ta del av ett lägre fast pris. De nya villkoren ger dig också möjligheten att kunna påverka din elkostnad genom att använda mindre el.

Förändringen gäller från den 1 mars 2022 och om din anläggning uppfyller villkoren för fleranvändarpris kommer den att synas på din faktura från och med månaden efter.

Du som kund behöver inte göra något själv utan kommer automatiskt att flyttas över till prislistan för fleranvändarpris om din anläggning uppfyller de nya villkoren.

Pengar, lysande glödlampa

Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige. Här presenteras elnätspriserna som gäller fr.o.m. 1 januari 2024 och tillsvidare.