Till sidans huvudinnehåll

Spänningssatta mätare

För att vi ska kunna mäta och samla in mätvärden måste våra elektroniska mätare vara spänningssatta. En färdiganmälan förutsätter att mätarplatsen kan spänningssättas vid mätaruppsättning och att kunder har förutsättningarna för att kunna bryta strömmen till hela sin anläggning utan att frånkoppla mätaren.

Vi har problem med att kunder avlägsnar mätarsäkringar när man vill få anläggningen spänningslös och på så sätt frånkopplar även mätaren. Tyvärr är det inte alltid färdigställt så att mätarblocket i en större fastighet är spänningssatt, trots en färdiganmälan. Ibland frånkopplar man före mätaren efter uppsättning, t.ex. efter lägenhetsvisning. Nätföretag har strikta krav om att leverera mätvärden till marknadens aktörer och en spänningslös elmätare startar direkt en felsökningsprocess hos oss och genererar alldeles för ofta onödiga kostnader. Vi vill alltid att kunder gör sin anläggning spänningslös efter mätaren, t.ex. i sin gruppcentral. Vi rekommenderar också att man installerar en kundbrytare på mätarplatsen som frånkopplar anläggningen utan att göra mätaren spänningslös.

Vi kräver att en färdiganmälan innebär att mätaren vi sätter upp kan spänningssättas direkt vid uppsättning. Tyvärr händer det på större fastigheter att mätarblock inte är förberedda för spänningssättning, trots inskickad färdiganmälan. Detta gör att våra mätare inte kan konfigureras och kan därför inte mäta och rapportera korrekt när spänningssättning sker senare, vilket innebär kostnader för extrahantering. En mätarplats som inte kan spänningssättas vid tillfället när vi sätter upp mätaren kan ge anledning till att bomkörningsavgift enligt gällande prislista utfärdas till ansvarig elinstallatör.