För dig som är elinstallatör

Hitta anvisningar och information om installation av el i vårt nätområde.

Anmälan

För varje ny elanslutning, ändring av elanslutning, ändring av säkringsstorlek, utökning med tillkommande mätare, ombyggnad 1-fas till 3-fas, tillfällig elanslutning (byggström) eller installation av produktionsanläggning ska en föranmälan skickas till oss via det webbaserade anmälningsverktyget Elsmart. Som elinstallatör kan du direkt via Elsmart följa handläggningen av dina ärenden. Vi tar inte emot anmälningar på annat sätt. Gör din nätanmälan till Elsmart här.

Elsmart

Elsmart är ett webbaserat anmälningsverktyg där du som elinstallatör skickar in för- och färdiganmälan. När en föranmälan skickats till oss tilldelas ärendet en handläggare och du som installatör kan därefter följa handläggning av ditt ärende. Genom att skicka för- och färdiganmälan via ett webbaserat system minimeras risken för fel i anmälningarna och vid eventuella felaktigheter kan vi enkelt åtgärda dessa. Läs användarmanualen för Elsmart här (PDF).

Generella anvisningar 

I det här dokumentet beskrivs generella förutsättningar för olika ärenden som vi anser är viktiga och vill belysa lite extra. 
Här kan du läsa våra generella anvisningar för olika typer av ärenden (PDF).

Tekniska anvisningar
I dokumenten nedan beskrivs specifika förutsättningar som gäller vid rörförläggning och installation av produktionsanläggning. 
Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)
Tekniska villkor (PDF)

Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller funderingar om status på ärenden, elsmart eller allmänt kring elanslutningar, kan du kontakta oss direkt genom att skicka ett meddelande till el.anslutning@esem.se eller ringa vår anslutningsgrupp på telefon 016-10 60 40.