Till sidans huvudinnehåll
Händer plockar upp ett grodyngel ur vattnet

El märkt med Bra Miljöval till ditt företag

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor, som sol-, vind-, vatten- och biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön. Här kan du läsa mer om vårt tillval Bra Miljöval för företag!

Vad är Bra Miljöval? 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som ställer hårda krav på hur el produceras och att elproduktionens påverkan på miljön minskas. Det innebär att Bra Miljöval är en av elbranschens hårdaste miljömärkningar. 

Genom att lägga till Bra Miljöval till ditt elavtal gör du en insats för miljön. Då får du nämligen el från förnybara källor som sol-, vatten-, vind- eller biokraft.

Vad är skillnaden mellan miljömärkt el, grön el och ursprungsmärkt el?

Kärt barn kan ha väldigt många namn, även elen. Ursprungsmärkt el är samma som det som ganska slarvigt kallas för ”grön” eller ”miljövänlig” el. El med ursprungsmärkning garanterar att elen kommer från en viss förnybar energikälla, som exempelvis sol-, vind-, vatten- eller biokraft, men har inga miljökrav på produktionen av elen. Miljömärkt el däremot, som till exempel Bra Miljöval, sätter hårda krav på hur elen framställs. 

Hur gör jag för att välja Bra Miljöval till mitt företags elavtal?

Du som har ett elavtal hos oss kan när som helst under avtalsperioden välja att få el som är märkt med Bra Miljöval. Kontakta en av våra säljare eller begär en offert så hjälper vi dig. Bra Miljövalmärkt el kostar 4,0 öre/kWh exkl. moms utöver det ordinarie elpriset. 

Varför välja el märkt med Bra Miljöval?

• Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.

• Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

• Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.

• Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.

• Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

 

Läs mer om el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Människor går igenom dokument

Priser för Elhandel

Vi ger dig en offert som passar ditt företag och er verksamhet.

Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Elens ursprung

Hur produceras den el vi säljer och vad har vår elproduktion för påverkan på miljön?