Full koll med Rörligt timpris

Med rörligt timpris mäts och prissätts elanvändning timme per timme. Det ger större möjlighet att kunna påverka elkostnaden genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare.

Så fungerar rörligt timpris

Elpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool, så kallat spotpris. Spotpriset baseras på tillgång och efterfrågan. När det är stor efterfrågan på el blir priserna dyrare och när efterfrågan minskar blir elen billigare. När du tecknar rörligt timpris kan du spara pengar genom att styra om din elanvändning till de timmar när elen är billigare. Du kan följa priset i realtid på Nord Pools hemsida (extern länk)

Vad är skillnaden mellan rörligt elpris och rörligt timpris?

När du tecknar ett rörligt pris baseras ditt pris utifrån hur din el mäts, per månad eller per timme. Med ett rörligt elpris som mäts månadsvis baseras ditt elpris på föregående månads snitt på spotpriserna på den nordiska elbörsen. Med timvis mätning sker prissättningen i stället per timme.  

Om du funderar på rörliga elprisets delar hittar du den informationen här i våra Frågor och svarHar du redan rörligt pris och vill veta om ditt pris är baserat per månad eller per timme? Kolla Mina Sidor

Fördelarna med rörligt timpris

  • Du får ett marknadsaktuellt elpris
    Det betyder att priset kan svänga uppåt och neråt, vilket kan innebära risker när elpriset är högt men även möjligheter när elpriset är lågt.
  • Du kan påverka din elkostnad
    Ett timprisavtal passar dig som vill ha koll på företagets elanvändning och som vill kunna påverka elkostnadena genom att styra om  elanvändningen till de timmarna på dygnet då elen är billigare.

Vad krävs för att kunna teckna ett elavtal med rörligt timpris?

För att du ska kunna teckna rörligt timpris behöver du ha en elmätare som mäter och rapporterar din elanvändning timme för timme, en så kallad timavräknad mätare. Om du inte har en sådan kan du beställa det av ditt elnätsbolag som då kostnadsfritt byter ut din elmätare inom tre månader. Kontakta vår kundservice om du vill teckna ett elavtal med rörligt timpris.

Spara pengar med timprisavtal

Förut kunde man på sin höjd spara någon hundralapp med ett timprisavtal. Nu är det möjligt att spara betydligt mer än så. Men det räcker inte bara att teckna ett elavtal med rörligt timpris. För att du ska kunna spara pengar behöver du planera och fördela om en stor del av din elanvändning till de timmar på dygnet då elen är som billigast. Om du inte gör det, utan använder elen när den är som dyras, drar du inte nytta av elavtalets möjligheter och riskerar dessutom en högre elkostnad.