Prisinformation för tillsvidareavtal

Här kan du som idag har tillsvidareavtal för el se ditt aktuella elpris.

Priset kan variera från månad till månad. Nedanstående pris gäller för perioden oktober 2023.

                                       Elpris (öre/kWh)  Årsavgift (kr/år)
Exklusive moms 134,2 518,40
     

 Priset är exklusive moms och avser elområde 3.