Varför införs den här rutinen?

Anledningen till den nya rutinen är Naturvårdsverkets nya krav på rapportering av farligt avfall. Sverige har behövt skärpa kontrollen på det farliga avfall som finns i landet, därför har Naturvårdsverket tagit fram en digital lösning som möjliggör bättre spårbarhet.

Sedan tidigare har verksamheter haft skyldighet att anteckna vissa uppgifter om det farliga avfall som uppkommer i verksamheten, men inte alla har varit medvetna om att de har den skyldigheten. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet, men från den 1 november 2020 ska alla verksamheter rapportera in sitt farliga avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs gärna mer om hur deras register fungerar och vad du som företag har för skyldigheter på naturvårdverket.se.

Person hanterar farligt avfall på fat

Vi hjälper dig att hantera farligt avfall

Vi erbjuder dig professionell hjälp med hantering och transport av din verksamhets farliga avfall.

Passivhuset Lilla Nyby återvinningscentral

Återvinningsanläggningen Lilla Nyby

Som företag lämnar du ditt avfall till återvinningsanläggningen Lilla Nyby.