Till sidans huvudinnehåll

Här beställer du en container

Fyll i formuläret för att enkelt beställa en ny container eller en tömning av din befintliga container.

Här är de vanligaste fraktionerna för containrar och exempel på vad du kan slänga.

 • Bygg- och rivningsavfall
  Blandat avfall som uppkommer vid t. ex. renovering. Kan innehålla trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel med mera.
 • Osorterat avfall
  Blandat avfall, grovavfall från hushåll, sammansatta komponenter som t.ex. möbler, cyklar med mera.
 • Brännbart
  Papper, plast, trä, leksaker, böcker, frigolit med mera.
 • Tryckimpregnerat trä
  Trall eller annat virke som är behandlat med impregneringsvätska.
 • Trä
  Parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, träskivor etc. Får innehålla beslag, spik och skruv. Får ej innehålla tryckimpregnerat trä.
 • Konstruktionsmaterial
  Tegel, takpannor, stenar, lättbetong, porslin, klinkers, natursten. Storleken på materialet är under 40x40 cm. Om materialet du slänger innehåller armeringsjärn klassas det som ”Betong över 40x40”.
 • Betong över 40x40 cm
  Större betongbitar, hopfogade tegelstenar, konstruktionsmaterial som innehåller armeringsjärn.
 • Blandskrot
  Armeringsjärn, plåt, metall, ventilationsrör, järn etc.
 • Organiskt avfall
  Matrester och matavfall. Matavfall förpackat i plast- och pappersförpackningar går bra, men glas- eller metallförpackat får ej slängas här.
 • Komposterbart trädgårdsavfall
  Löv, fallfrukt, blommor etc.
 • Ris och grenar
  Kvistar, grenar etc
 • Stubbar och rötter
 • Brännbart med organiskt avfall
  Brännbart avfall som innehåller organiskt avfall från t.ex. snabbmatsrestauranger, livsmedelsbutiker (ej glas- eller metallförpackat matavfall).

Läs om våra olika containrar och flak

Här kan du se våra vanligaste containrar och vad som kan slängas i dem.