Information för exploatörer

Vi har tagit fram en teknisk standard som underlag för projektering av VA-system. Den tekniska standarden är framtagen för exploatörer som bygger VA-anläggningar vilka avses övertas av oss.

Standarden är ett levande dokument och ändringar kommer att göras kontinuerligt. Den senaste versionen av dokumentet hittar du på denna sida.