Bostadsområde med hyreshus

Vilka fastigheter kan anslutas?

De flesta fastigheter som ligger utmed eller i direkt anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet kan anslutas, men även utanför fjärrvärmenätet kan en anslutning vara möjlig. Kontakta oss gärna för att prata mer om just dina förutsättningar.

När det finns fjärrvärme i ditt område

Om det finns fjärrvärmerör framdragna till ditt område är det i regel bara att sätta igång. Vi gräver då ner fjärrvärmerör från din fastighet fram till de befintliga rören och kopplar ihop dessa två. 

Om fjärrvärme inte finns i ditt område

Även du som äger en fastighet precis utanför det befintliga fjärrvärmenätet kan vara aktuell för en anslutning. Möjligheten att anslutas grundar sig då på hur långt från nätet din fastighet ligger. Kontakta oss gärna så pratar vi mer om dina möjligheter. 

Ligger din fastighet långt från det befintliga fjärrvärmenätet är fjärrvärme oftast inte att rekommendera. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller i ditt området.  

 

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för företag.