Till sidans huvudinnehåll
Kvinna jobbar vid laptop

Serviceavtal fiber för BRF - smidigt och enkelt

Med ett serviceavtal för fiber får din bostadsrättsförening snabbt och enkelt hjälp om något krånglar med internetanslutningarna. Ni får en personlig kontakt hos oss som åtgärdar, återkopplar och givetvis ger råd vid eventuella frågor.

Egen serviceingång och snabb felavhjälpning

Ni får tillgång till teknisk support via en egen serviceingång. Vid driftproblem påbörjas felsökning av ert fastighetsnät inom 8 timmar på vardagar. 

Inspektion och översyn en gång per år

Vi gör en total översyn av switchar, kablage och överlämningsutrymmet. Vi säkerställer att nätdokumentationen är korrekt och att rätt kontaktuppgifter finns upprättade.

Utbyte av trasig användarnod

Användarnoden utgör en central del av varje enskild anslutning. Med ett serviceavtal byts trasiga användarnoder ut snabbt, enkelt och kostnadsfritt.