Till sidans huvudinnehåll

Sju funktionskrav för nya elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att bemöta de nya lagkraven om elmätarens funktioner, totalt sju stycken, byter vi ut samtliga elmätare under de närmaste åren. Dagens elektroniska mätare har dessutom nått slutet av sin tekniska ålder och det är dags att byta ut dem. Så ser det i princip ut i hela Sverige. Vi ser detta som en möjlighet att skapa bättre service för våra kunder och för att effektivisera arbetet kring insamling av mätvärden.

De sju funktionskraven för elmätare står i regeringens förordning (1999:716). Den handlar om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och börjar gälla 2025. Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 , där man föreslagit de nya reglerna, ger en bra översikt och resonerar utförligt kring varje krav.

Så här bekriver Energimarknadsinspektionen funktionskraven på framtidens elmätare: 

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid. 
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans. 
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. 

Här kan du ta del av hur vi på EEM tänker kring de sju funktionskraven. (PDF)