Gröna avfallskärl som står inne i ett sorteringshus.

Fastighetsnära insamling - sortering i din fastighet

Vi levererar sopkärl och hämtar ditt sorterade avfall och ser till att materialen blir rätt omhändertagna och återvinns.

""

Produkter och tjänster

Att återvinna ska vara enkelt och vi strävar efter att ge alla våra företagskunder hög kvalitet, trygghet och professionella relationer till ett bra pris.

""

Återvinningsanläggningen Lilla Nyby

Som företag lämnar du ditt avfall till återvinningsanläggningen Lilla Nyby, där ser vi till att det tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Välkommen!

Kirsi Gustavsson.

Kontakta en säljare

Boka tid för ett möte, få svar på dina frågor eller få mer information om våra produkter och tjänster.