Till sidans huvudinnehåll
Strand med en massa solbadare

Trängsel både på stranden och i elnäten

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att klara leveransen måste elnäten i Sverige byggas ut och uppdateras.

Det krävs redan idag beteendeförändringar – både hos företag och privatpersoner.

– Vårt samhälle blir allt mer elektrifierat och då måste vi använda elen smartare. Sprida ut vår elanvändning över dygnet och använda mindre el. Om vi trängs blir det överbelastning på nätet, säger Kjell Andersson, vd på EEM.

Vad krävs för att tillväxt ska vara möjlig?

– Elnäten behöver förstärkas, byggas ut och uppdateras – på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom måste vi alla dra vårt strå till stacken, från stora företag till privatkunder, för att sprida ut vår elanvändning. Vi behöver tillsammans skapa en kollektiv beteendeförändring, säger Kjell Andersson.

Varför är det så viktigt att sprida ut elanvändningen?

– När du använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Vi ser förbrukningstoppar som gör att nätet riskerar att inte räcka till alla. I nuläget uppstår toppar i hela Sverige framförallt sena eftermiddagar under den kalla årstiden. Då kommer många hem och lagar mat, tvättar, duschar, barnen badar...

Allt fler laddar även sina elbilar när de kommer hem. Samtidigt ska hus värmas upp och industrin går för högvarv. För att våra elnät ska fungera måste det  alltid finnas en balans mellan produktion och efterfrågan. Annars blir nätet överbelastat, vilket kan leda till strömavbrott. Dessutom finns det en miljöaspekt - om vi använder mycket el samtidigt en kall vinterdag behöver vi sannolikht köpa in el från sämre källor. Om vi använder elnätet optimalt klarar vi oss på el producerad i Sverige.

Vad gör Eskilstuna Energi och Miljö åt problemet?

– Vi installerar med start i år nya elmätare hemma hos alla kunder. Det blir ett av de verktyg som gör det enklare att planera elanvändningen hemma. Samtidigt hjälper detta oss att göra beräkningar och förstärka elnätet där det gör allra mest nytta. Jag tror att kombinationen smart teknik och ökad kunskap ska göra att elanvändningen planas ut mer under dygnet, säger Kjell Andersson.

Silhuett av kvinnlig superhjälte

Smart elförbrukning i 6 steg

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att begripa och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver.

Illustration av smarta sensorer över hustak

Smartare liv med sensorer

I framtiden glider vi runt i svävare, reser på semester till rymden och skickar meddelanden genom att tänka dem. Eller? Sanningen är nog att vi bara lever lite smartare liv – i smartare städer.