Till sidans huvudinnehåll
17/202 (visa lista)
Bild på föreningssköld med föreningsloggor på gräsmatta

Eskilstuna-el är tillbaka bland våra elavtal

Nu kan du som är privatkund återigen teckna vårt lokala elavtal Eskilstuna-el och samtidigt stötta det lokala föreningslivet.

Till följd av det turbulenta läget på elmarknaden har det under en tid inte gått att teckna Eskilstuna-el. Nu är det populära elavtalet tillbaka. Eskilstuna-el ger dig en unik prismix av fast och rörligt elpris. Du kan även välja att lägga till Lokalproducerad förnybar el, ett tillval som ger dig lokalt producerad el från förnybara energikällor. Samtidigt som du tecknar Eskilstuna-el får du möjlighet att välja en lokal förening som du vill stötta.

Läs mer om Eskilstuna-el här