Kartbild över Skiftinge

Avstängning av värme och varmvatten i Skiftinge  25-27  september

Fredag 25 september kl. 23.00 till söndag 27 september kl. 18.00 stänger vi av värmen och varmvattnet för dig som bor eller verkar i Skiftinge. Det gör vi för att kunna koppla in nya fjärrvärmerör innan vintern.

Just nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i Skiftinge. Vårt fjärrvärmenät är gammalt och därför måste vi byta ut fjärrvärmerören. Vi har under många månader arbetat med att gräva ner de nya rören för att på så sätt kunna skapa ett modernt och säkert fjärrvärmenät som ger få störningar och säkrare leveranser till våra kunder. 

För att kunna koppla in de nya fjärrvärmerören innan vintern måste vi tyvärr stänga av värmen och varmvattnet till de flesta fastigheter i Skiftinge. Alla fastigheter inom det inringade området på kartan berörs.  

Under avstängningarna har alltså bostäder och fastigheter i berört område varken tillgång till värme eller varmvatten, bara kallvatten. 

Avstängning  
Fredag 25 september kl. 23.00 till söndag 27 september kl.18.00

Vi ber om överseende för detta avbrott. Gå gärna in på vår driftsida, eem.se/driftinformation. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post, kundservice@eem.se, eller telefon, 016-10 60 60, måndag till fredag dagtid.