Driftinformation

Här hittar du samlad avbrottsinformation för el, vatten, fjärrvärme och återvinning.

Klicka här för driftinformation om stadsnätet (Fibras support).

Oplanerade avbrott är avbrott som sker utan vår påverkan.
Planerade avbrott är avbrott som vi har planerat in och aviserat via annonser eller brev hem till dig, så att du är informerad innan avbrottet sker.

  • Pågående avbrott
  • Planerade avbrott
  • Åtgärdade avbrott

Anmäl dig till vår sms-tjänst

Anmäl dig snabbt och enkelt för att få sms vid strömavbrott eller förändringar i sophämtningen.

""

Gör en felanmälan

Är du utan ström? Eller har ditt vatten blivit missfärgat? Gör en felanmälan till oss.

""

Vad händer vid vattenläckor?

Det är tryggt att veta både vad vi gör och vad du kan göra när vattenläckan uppstår.

""

Felsök själv vid strömavbrott

Innan du felanmäler avbrott kan du göra en enkel felsökning själv.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00