Driftinformation

Här hittar du samlad avbrottsinformation för el, vatten, fjärrvärme och återvinning.

Strömavbrott som vi känner till som berör minst 50 kunder visas även här. Om du har strömavbrott, kontrollera först din egen elanläggning. Enkla tips för det hittar du här.

Klicka här för driftinformation om stadsnätet (Fibras support).

Oplanerade avbrott är avbrott som sker utan vår påverkan.
Planerade avbrott är avbrott som vi har planerat in och aviserat via annonser eller brev hem till dig, så att du är informerad innan avbrottet sker.

  • Pågående avbrott
  • Planerade avbrott
  • Åtgärdade avbrott
""

Anmäl dig till vår sms-tjänst

Anmäl dig snabbt och enkelt för att få sms vid strömavbrott eller förändringar i sophämtningen.

""

Gör en felanmälan

Är du utan ström? Eller har ditt vatten blivit missfärgat? Gör en felanmälan till oss.

""

Vad händer vid vattenläckor?

Det är tryggt att veta både vad vi gör och vad du kan göra när vattenläckan uppstår.

""

När vattnet stängs av

Ibland måste vi stänga av vattnet. När vattnet sätts på igen är det ibland missfärgat. Här förklarar vi varför.

""

Felsök själv vid strömavbrott

Innan du felanmäler avbrott kan du göra en enkel felsökning själv.