Illustration av samlat avfall till retur

Din ultimata återvinningsguide

Du står med en pryl i handen som du inte längre vill ha. Är det bara att lägga den i plaståtervinningen? Gräva ner den i trädgården eller spola ned den i vasken kanske? Slänga rakt ner i grannens soptunna och hoppas på det bästa? Följ vår guide så hamnar den rätt!

Vill du minska ditt klimatavtryck?

Klart att du vill. Materialåtervinning är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidutsläpp och energianvändning. Till exempel, om de pappersförpackningar som idag sorteras fel och bränns istället skulle sorteras rätt skulle vi spara 16 miljoner träd per år. Så ja, till och med när du lägger det där lilla gräddfilspaketet i rätt kärl gör du skillnad.

Vi vet att det inte alltid är lätt, det här med sortering. Men ofta är kunskap nyckeln till att det ska kännas lite enklare. Och en förståelse för varför olika saker ska sorteras som de gör och vad som händer med grejerna.

Illustration av plastförpackningar till retur

Är det en förpackning?

Om ja: Sortera i förpackningsinsamlingen. Beroende på om du bor i villa eller lägenhet är det olika system för hur du ska sortera. Sortera med färgsortering, i fastighetens sorteringsrum eller vid en av FTIs återvinningsstationer.

Illustration av matavfall till retur

Är det matavfall?

Om ja: Släng i matavfallsinsamlingen. Knyt alltid påsen med en ordentlig dubbelknut så att den håller genom hela hanteringen. Dessutom håller det kärlet rent och ohyra borta.

Illustration av elavfall till retur

Är det elektronik, gas eller farliga ämnen?

Om ja: Sortera som farligt avfall i miljöboden på återvinningscentralen. Glödlampor, batterier och småelektronik kan du även lämna i insamlare vid  vissa butiker.

Illustration av metallavfall till retur

Går det att återanvända?

Om ja: Lämna produkten till återbruk. Till exempel till ReTuna, en  välgörenhetsorganisation, till en kompis eller sälj den i ett köp och sälj-forum.

Får hushållsavfallet plats i en vanlig soppåse?

Om ja: Lägg det i påsen för övrigt hushållsavfall. Efter att du har sorterat allt material du kan finns det avfall kvar som inte går att återvinna, det skickas till kraftvärmeverket i Västerås och blir till skön värme och el.

Om nej: Allt avfall som slängs i det vanliga sopkärlet måste förpackas i påsar. Om avfallet är för stort för att få plats i en vanlig soppåse räknas det som grovavfall. Ta med det till en återvinningscentral och sortera i de olika  containrarna beroende på vad det är för material. Sopsäckar kan vara ett sätt att frakta avfallet, men kom ihåg att väl på plats måste allt avfall slängas synligt i de olika containrarna.

Sopbil

Det här är inte en sopbil, det är en värdetransport

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar? Absolut inte!

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.