Till sidans huvudinnehåll
184/202 (visa lista)

Samråd om jordsorteringsanläggning

Eskilstuna Energi och Miljö AB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalken för nyetablering av en jordsorteringsanläggning på fastigheten KJULA-BLACKSTA med Fastighetsbeteckning: KJULA-BLACKSTA 2:22.

Slutresultatet förväntas vara en jordsorteringsanläggning som tar hand om schaktmassor som uppkommer vid olika bygg- och infrastrukturprojekt runt om i kommunen och regionen. De ska sedan sorteras i jordsorteringsanläggningen.

Syftet med anläggningen är att sortera och återanvända schaktmassor från kommunen och regionen. Eskilstuna Energi och Miljö AB har tillsammans med kommunen utrett förutsättningarna för behandling av jordmassor i syfte att öka återanvändningen av massor.

Målet med projektet är att etablera en jordsorteringsanläggning och därmed skapa ett cirkulärt kretslopp genom att återanvända och minska uttaget av jungfruliga massor (grusfraktioner) i regionen.

Om du vill lämna synpunkter på återvinningsverksamheten kan du göra det senast fredagen den 27 november år 2020. Lämna det skriftligt genom att mejla till kundservice@eem.se, eller posta dina synpunkter till adress:

Jordsortering KJULA-BLACKSTA 2:22
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
631 86 Eskilstuna.

För mer information om projektet kontakta projektledare Johan Niemi på mejl Johan.Niemi@esem.se.

Samrådsunderlag och information om ansökan kan du ladda ner här nedan.